Spanje's huurmarkt en het falen van de nieuwe woningwet

24 oktober 2023 | Leestijd: 5 min

De falende huurmarkt van Spanje

tekortkomingen van de nieuwe huisvestingswet

Al voor de invoering van deze wet waren er aanzienlijke kritieken die de wet als controversieel bestempelden.

Het was een veelbelovende belofte: een nieuwe huisvestingswet die de stijgende huurprijzen in Spanje zou temperen én betaalbare huisvesting voor iedereen zou garanderen.

Maar nu, vijf maanden na de implementatie van deze wet, worden we geconfronteerd met een sombere realiteit. In plaats van de beloofde verbeteringen in de huurmarkt, bereiken de huurprijzen in maar liefst 21 Spaanse steden recordhoogtes. Bovendien neemt het aanbod van huurwoningen in een verontrustend tempo af.

Huurprijzen schieten de hoogte in

Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe huisvestingswet was om de huurprijzen onder controle te houden. Het is echter duidelijk dat deze doelstelling niet is behaald. De gegevens laten zien dat de huurprijzen in het derde kwartaal van het jaar met maar liefst 9,3% op jaarbasis zijn gestegen. Het gemiddelde bedraagt nu 11,8 euro per vierkante meter, een bedrag dat voor veel gezinnen onbetaalbaar is.

Deze stijging is niet beperkt tot slechts enkele steden. In feite hebben 34 hoofdsteden nu hogere huurprijzen dan vóór de invoering van de nieuwe wet. Deskundigen hebben deze wet als "ongepast" en "contraproductief" bestempeld, en hun zorgen lijken gegrond te zijn. In 21 van deze steden bereiken de huurprijzen zelfs historische hoogtepunten.

Als we kijken naar de prijsontwikkeling in de afgelopen 3 maanden, zien we een stijging van 0,3%. Maar in de grote steden van Spanje blijven de huurprijzen hard stijgen. Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia en Málaga hebben allemaal jaarlijkse stijgingen in de dubbele cijfers, met Valencia als koploper met een stijging van 22,1%.

De situatie is vooral schrijnend in Barcelona, waar huurders 20 euro per vierkante meter betalen, gevolgd door Madrid en San Sebastián. Deze prijsniveaus zijn voor velen onhoudbaar.

Afname van het aanbod

Een van de voorspelde nadelige effecten van de nieuwe huisvestingswet was de afname van het aanbod. Verhuurders zouden terughoudender worden om hun eigendommen op de huurmarkt aan te bieden, uit angst voor overheidsoptreden. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving naar de verkoop of naar toeristische verhuur.

De gegevens bevestigen deze zorg. Het aanbod van reguliere huurwoningen is met maar liefst 30,57% gedaald sinds de invoering van de wet. Dit betekent dat gezinnen en kansarme groepen het steeds moeilijker vinden om toegang te krijgen tot betaalbare huurwoningen.

Francisco Iñareta, woordvoerder van Idealista, merkt op dat verhuurders nu geneigd zijn te kiezen voor huurders die meer juridische zekerheid bieden en bescherming tegen wanbetaling. Dit versterkt de problemen op de huurmarkt en creëert een ongelijke situatie.

Een onzekere toekomst

Het lijkt erop dat de huurmarkt in Spanje worstelt met de gevolgen van de nieuwe huisvestingswet. De prijzen blijven stijgen, het aanbod slinkt, en gezinnen worden geconfronteerd met onbetaalbare huurprijzen. Deze situatie is niet alleen een economisch probleem, maar ook een sociaal probleem.

De voorzitter van de Federatie van Nationale Vastgoedverenigingen, José María Alfaro, benadrukt dat de indicatoren wijzen op een voortzetting van deze trend in de komende maanden. Hij roept op tot langetermijnoplossingen die niet afhankelijk zijn van verkiezingskalenders of partijpolitiek. De situatie op de Spaanse huurmarkt is dringend en vereist aandacht van beleidsmakers om betaalbare en toegankelijke huisvesting voor alle burgers te waarborgen. Het falen van de nieuwe huisvestingswet herinnert ons eraan dat goede bedoelingen niet altijd leiden tot de gewenste resultaten, en dat er dringend actie nodig is om deze crisis aan te pakken.

ZOEKSERVICE